Proizvodni program

Rekonstrukcija

Tatravagonka Bratstvo vrši rekonstrukciju određenog tipa teretnog vagona u željeni, u zavisnosti od potrebe vlasnika vagona.

Rekonstrukcija teretnih vagona se vrši na:

Tipovi vagona