Proizvodni program

Rils

Vagon Rils opremljen je s brzo pokretnim, složivim i nepromočivim krovom, namenjen je prvenstveno za prevoz roba koje moraju biti zaštićene od vlage i za sve druge terete koji se mogu prevoziti pri otvorenom krovu. Krov je jedinstvena cjelina sa stranicama vagona, izrađen od nosača cerade koji su vođeni na točkićima po vodilici uzduž vagona i cerade, koja je vodonepropusna.