Proizvodni program

Laaers

4-osovinski kratko spojeni vagon za transport automovila na kome gornja tovarna platforma može u potpunosti da se spusti, opremnljen sa automatskim prebacivačem praznog tovara.