Proizvodni program

Tadds

Tadds je specijalni četveroosovinski višenamenski vagon s pokretnim krovom I plastificiranom unutrašnošću.To je vagon za prevoz rasutog materijala od 1 do 50 mm. Utovar se obavlja s gornje strane preko pokretnoga krova, a pošiljka je zaštićena od atmosferskih uticaja. Istovar se obavlja gravitacijom pojedinačnim otvaranjem otvora na ispustima, a može se podešavati pomoću preklopnih vrata na otvorima. Istovar se mora obavljati obostrano u boksove, elevatore ili na posebne platoe.