Usluge i kvalitet

Sertifikati

Da bi postigla visok kvalitet proizvoda i usluga, Tataravagonka Bratstvo d.o.o. raspolaže svim potrebnim nacionalnim/internacionalnim sertifikatima za projektovanje, inspekciju, popravku, reviziju, rekonstrukciju i proizvodnju teretnih vagona, kao i popravku kočionih sistema Knorr, Dako i Oerlikon. Svi sertifikati, odobrenja i dozvole odgovaraju srpskim i evropskim standardima.