O nama

Lokacija

Fabrika se nalazi u predgrađu Subotice, na severu Srbije, neposredno uz državnu granicu sa Mađarskom. Udaljenost od Subotice do Beograda, kao i od Subotice do Budimpešte je približno ista – oko 200 km.

Ima odličnu komunikacijsku poziciju, jer se nalazi u neposrednoj blizini magistralne železničke pruge Budimpešta - Beograd - Istambul i ima pristup jednoj od glavnih drumskih arterija evropskog saobraćaja, Koridorom X, auto-putem E5.

Fabrika se prostire na površini od 17 hektara. Površina pod objektima je 2,25 hektara; unutar fabrike postoji mreža od oko 7 km pruga, sa mogućim pristupom javnoj železničkoj mreži sa dve strane.