O nama

Istorija fabrike

1886 - fabrika je formirana kao posebno odeljenje za tekuće opravke železničkih vozila u okviru železničke ložionice kao dodatna radionica pored glavne koja je bila u Segedinu

1910 - fabrika se bavila tekućim opravkama lokomotiva, putničkih i teretnih vagona

1918 - postaje samostalna radionica u sastavu železnice novoformirane jugoslovenske države

1932 - ima blizu 1000 zaposlenih

1939 - vraća se u sastav subotičke ložionice

1945 - doživljava period ubrzanog razvoja

1959 - menja naziv u "Bratstvo", a proizvodni program se sužava na remont teretnih vagona

1960 - izgrađuje se i oprema glavna proizvodna hala sa projektovanim kapacitetom od 6.000 opravki godišnje

1963 - počinje proizvodnja novih teretnih vagona sa projektovanim kapacitetom od 1.000 vagona godišnje

1972 - proširuje obim posla na proizvodnju nosećih čeličnih konstrukcija, transportno-manipulacione I tehnološke opreme

1980 - dostiže maksimum zaposlenih od 1.500 radnika

2000 -  proizvodni  program se  isprofilisao  na  remont,  reviziju, rekonstrukciju  i  proizvodnju  novih  teretnih  vagona  i  njihovih rezervnih  delova

2011 – fabrika je privatizovana od strane Tatravagonke a.s. Poprad i menja naziv u Tatravagonka Bratstvo d.o.o.