Proizvodni program

Zans

Četvoroosovinska vagonska cisterna dizajnirana za transport tečnih hemijskih elemenata i smeša i naftnih derivata.