Proizvodni program

Uacs

4-osovinska vagon cisterna za prevoz materijala u prahu i granulama specifičnih težina u rastresitom stanju od 0,7 do 1,2 t/m³ kao što su glinica, kreč, žito, cement i slično.