O nama

Rekonstrukcija vagona tipa Hccrrs.

Tatravagonka Bratstvo d.o.o. je uspešno i u roku završila rekonstrukciju vagona tipa Hccrrs.

Ovi vagoni su konstruisani u Bratstvu 1999. a proizvedeni u Južnoj Koreji 2000. godine. 15 godina nakon proizvodnje, za 66 vagona (od ukupno 300) je sklopljen ugovor za rekonstrukciju. Zbog zahteva sadašnji korisnika, urađena je zamena nekih delova, modernizacija, prilagođavanje novim tipovima automobila koji se u ovim vagonima prevoze, pa su vagoni dobili potpuno novi izgled. Takođe je urađena modernizacija unutrašnje rasvete vagona sa LED rasvetom i primenjeno novo rešenje osiguranja automobila od samokretanja.

Veoma smo ponosni što su naši vagoni i dalje u upotrebi i što i dalje postoji potražnja za njima.